יצירת קשר - עו"ד ג'ניה גורודצקי

רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, רמת גן 5252007

טלפון: 03-7535500 פקס: 03-7535501 ico-phoneנייד: 054-4689799